O SPOLEČNOSTI

Společnost BOHEMIA METAL s.r.o. vznikla v roce 1995. Hlavní činností byly dodávky a montáže zdvihacích zařízení a zámečnictví. Od roku 2000 se společnost specializuje na výrobu a montáž ocelových konstrukcí a zámečnickou výrobu. 

Cílem společnosti je v krátkých termínech a vysoké kvalitě vyhovět požadavkům investorů při dodávkách a montážích ocelových konstrukcí a záměčnických výrobků s působností po ČR.